Tư vấn mệnh lý

TƯ VẤN TỨ TRỤ (BÁT TỰ TỬ BÌNH)

Vài lời cần luận bàn: Muốn dự đoán cấp cao, nhiều tầng, không thể dự đoán riêng về tứ trụ mà phải dự đoán tổng hợp cả các mặt mệnh lý/diện tướng/cốt tướng/vân tay/trong đó lấy mệnh cục làm chủ.

Học bát tự muốn thành công, nhất thiết phải thực hành, tự mình rút ra kinh nghiệm.

Hãy đọc và trả lời các câu hỏi:

Bạn thân của mình là ai, có hay không?

Ai làm công cho mình (nhân viên), đồng nghiệp?

Thông minh, chơi lớn, nhà đầu tư? Thông minh chậm mà chắc,

Tiền bạc? có nhiều hay ít. Tiền do đầu tư khoản nhỏ, để sinh lời theo thời gian? Tiền do đầu tư, để người khác làm, tôi chỉ kiểm soát?

Quyền lực được chia thành: quyền lực độc đoán hay dân chủ, hay còn gọi là bất chấp và sĩ diện?

Trách nhiệm như thế nào: trách nhiệm riêng đối với bản thân mình (hoàn thành nhiệm vụ)/trách nhiệm với tập thể (lo cho tập thể, vì người)

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu cần được hổ trợ, tư vấn

  • Phong Thủy Nguyên Thông
  • 59 Cộng Hòa, phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM - Phone: (028) 3620 1384 - Hotline: 098 1178 617
  • Email: hogiatraquan@gmail.com
  • Website: thuatphongthuy.vn