Tư vấn mệnh lý

Giải Mã Năng Lượng Hổ Trợ: Khám Phá Yếu Tố Quan Trọng Trong Bazi Và Ý Nghĩa Tác Động Của Nó

Trong Bazi, Năng lượng hổ trợ là yếu tố quan trọng mà chúng ta sẽ thảo luận hôm nay. Lần trước, chúng ta đã nói về Nhật Chủ, Ngày Sinh và Năng Lượng Ưu Thế. Năng Lượng. Hổ Trợ chỉ có thể xác định sau khi chúng ta biết mối quan hệ giữa hai yếu tố này.
Năng Lượng Hổ Trợ là năng lượng được ưa thích nhất trong biểu đồ Bazi, là năng lượng mà Nhật Chủ, Ngày Sinh liên tục cần đến. Theo Bát Tự từ Học Viện Phong Thủy CAFS Malaysia, Năng Lượng Hổ Trợ được miêu tả như là linh hồn mà Nhật Chủ, Ngày Sinh thích thú và tin tưởng từ đầu đến cuối.
Chúng ta đều có một loại thiên hướng nhất định, mà tôi đã định nghĩa là Năng Lượng Ưu Thế, và bởi vì vậy, Nhật Chủ, Ngày Sinh có sự không cân bằng khác nhau trong các hình thức khác nhau.
Năng Lượng Hổ Trợ là năng lượng cố gắng đưa thiên hướng của Nhật Chủ, Ngày Sinh đến trạng thái cân bằng.
Hãy thử đưa ra một số ví dụ về Năng Lượng Ưu Thế Thuộc Tính Mộc.
Có một chút khác biệt trong việc xác định Năng Lượng Hổ Trợ giữa biểu đồ mạnh và biểu đồ yếu. Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào các biểu đồ mạnh trước tiên.
Trong 5 Thuộc Tính của Mộc, hai Thuộc Tính này được coi là biểu đồ mạnh. Một là "Mộc Tươi Mát," và một là "Mộc Trôi Dạt." Ở đây, Nhật Chủ, Ngày Sinh là Giáp Mộc, và Mộc trở thành Năng Lượng Ưu Thế chính của nó. Trong kinh điển, nó được gọi là "Mộc Tươi Mát."
Đầu tiên, chúng ta cần kiểm soát Mộc này, vì vậy Kim trở thành Năng Lượng Hổ Trợ chính để tạo cân bằng cho biểu đồ này. Thổ có thể là Năng Lượng Hổ Trợ phụ, vì nó có thể hỗ trợ Kim thông qua chu kỳ sinh lý. Còn Hỏa? Năng lượng Mộc mạnh có thể bị tiêu hao bởi chu kỳ sinh lý, vì vậy Hỏa cũng có thể là Năng Lượng Hổ Trợ phụ.
Làm sao chúng ta thấy các mối quan hệ này trong biểu đồ thực tế? Nếu biểu đồ trông như thế này, cột Năm này có thể được sử dụng làm Năng Lượng Hổ Trợ, vì Kim có thể kiểm soát Mộc mạnh này. Tất nhiên, Kim này tương đối yếu hơn so với Mộc, nhưng nếu biểu đồ này gặp lại Năng Lượng Kim mạnh mẽ, chẳng hạn như năm 1980, bây giờ biểu đồ này trở nên cân bằng hơn, đúng không?
Chúng ta có thể nói rằng biểu đồ này đã được hỗ trợ bởi năng lượng năm 1980, hoặc chúng ta đơn giản chỉ nói năm 1980 là một năm tốt cho biểu đồ này.
Còn trong trường hợp này? Năm 2018 có Năng Lượng Thổ mạnh mẽ, vì vậy Thổ này có thể hỗ trợ cột Năm trong biểu đồ, 2018 cũng là một năm tốt cho biểu đồ này, và cả Thổ lẫn Kim ảnh hưởng tích cực đến biểu đồ này.
Hãy xem thêm một biểu đồ khác. Năng lượng Mộc vẫn thực sự mạnh mẽ, và có một Năng Lượng Kim và Thổ trong biểu đồ. Dù sao, Kim trở thành Năng Lượng Hổ Trợ, vì nó có thể kiểm soát Mộc, và cột Năm này đang hỗ trợ Kim này thông qua chu kỳ sinh lý, vì vậy biểu đồ này cân bằng hơn một chút so với biểu đồ trước đó. Nếu Cột Giờ là Hỏa, bây giờ biểu đồ này cân bằng hơn, vì bây giờ có một cách để Mộc mạnh này có thể bị tiêu hao thông qua chu kỳ sinh lý.
Nếu loại biểu đồ này gặp Năng Lượng Thủy mạnh như năm 1983, Năng Lượng Thủy mạnh này sẽ cung cấp năng lượng hơn cho Mộc thông qua chu kỳ sinh lý và kiểm soát năng lượng Hỏa bằng chu kỳ sinh lý. Như vậy, yếu tố nào cung cấp thêm sức mạnh cho Năng Lượng Ưu Thế sẽ được coi là yếu tố tiêu cực. Năm 1983 không phải là một năm tốt cho biểu đồ này.
Có phần phức tạp? Có vẻ như tôi đi đến đây và đó, nhưng biểu đồ thực tế thì phức tạp hơn nhiều, vì vậy chúng ta cần luyện tập theo cách này nhiều lần. Trong biểu đồ "Mộc Tươi Mát," Kim là Năng Lượng Hổ Trợ, nhưng chúng ta có thể thấy ba yếu tố này là tích cực và hai yếu tố này là không tích cực. Đây là ví dụ phổ biến về một biểu đồ mạnh. Biểu đồ mạnh thường có thể sử dụng ba yếu tố là tích cực và hai yếu tố là tiêu cực.
Hỏa có thể hơi phức tạp, vì Hỏa kiểm soát Kim, là Năng Lượng Hổ Trợ của biểu đồ này. Chúng ta phải xem xét kỹ xem Hỏa có giúp biểu đồ này bằng cách tiêu hao Mộc mạnh hay không, hay là Hỏa đang làm rối loạn trách nhiệm của Kim.
Ví dụ, hãy quay lại biểu đồ này. Đây là một Hỏa tốt, vì nó tiêu hao năng lượng của Mộc mạnh và Kim ở cột Tháng, là Năng Lượng Hổ Trợ, không bị hư hại và có một số hỗ trợ từ Thổ.
Tuy nhiên, nếu biểu đồ của ai đó trông như thế này, Hỏa này có thể trở thành yếu tố tiêu cực, vì nó kiểm soát Kim trong cột Năm, và Thổ ở cột Giờ cách xa Kim ở cột Năm, vì vậy Kim không được hỗ trợ đúng mức trong biểu đồ này.
Bạn có thể thấy rằng trong biểu đồ này có chính xác các yếu tố giống như biểu đồ trước đó. Tuy nhiên, vì cấu trúc khác nhau, vai trò của Hỏa đã thay đổi.
Bây giờ chúng ta xem thêm một biểu đồ mạnh về Mộc, đó là "Mộc Trôi Dạt." Ở đây, yếu tố Nước trở thành Năng Lượng Ưu Thế, vì vậy trước tiên chúng ta cần kiểm soát Nước mạnh này bằng cách sử dụng Thổ. Thổ trở thành Năng Lượng Hổ Trợ chính, và Hỏa có thể là Năng Lượng Hổ Trợ phụ, vì nó hỗ trợ Thổ.
Kim có thể trở thành Năng Lượng Hổ Trợ phụ tùy thuộc vào biểu đồ, nhưng cơ bản Kim sinh Nước, vì vậy thường không hỗ trợ lắm.
Đây là một ví dụ về "Mộc Trôi Dạt." Tất nhiên, Thổ trong cột Giờ trở thành Năng Lượng Hổ Trợ, vì nó có thể kiểm soát Nước mạnh.
Nếu biểu đồ này gặp năm Hỏa, như năm 1966, cả Hỏa lẫn Thổ đều có thể tạo cân bằng trong biểu đồ. Hoặc chúng ta có thể tạo ra biểu đồ như thế này, trong đó Hỏa đã sinh ra Thổ trong biểu đồ.
Còn trường hợp này thì sao? Bây giờ có sự kết hợp tốt hơn giữa Hỏa và Thổ. Trông có vẻ cân bằng hơn đối với tôi.
Như tôi đã nói, Kim có thể rắc rối trong "Mộc Trôi Dạt." Nếu Kim nằm giữa Thổ và Nước, Kim sẽ lấy năng lượng từ Thổ và sinh ra Nước một lần nữa, vì vậy đây không phải là Kim tốt.
Tuy nhiên, nếu biểu đồ của ai đó trông như thế này, bây giờ Kim có thể kiểm soát Mộc mạnh. Số lượng Mộc trong biểu đồ này chỉ là một, nhưng toàn bộ Nước đều hỗ trợ Mộc này, vì vậy Mộc này thực sự mạnh mẽ. Trong trường hợp này, Kim có thể trở thành một yếu tố tích cực ở một số điểm.
Đây là Kim tồi nhất trong "Mộc Trôi Dạt." Chúng chỉ liên tục thêm Nước vào biểu đồ, vì vậy không giúp Mộc mạnh này chút nào. Loại biểu đồ như thế này chắc chắn cần năng lượng Thổ hoặc năng lượng Hỏa.
Bạn có thể thấy sự khác biệt giữa các biểu đồ không? Tôi sẽ mang thêm nhiều ví dụ như thế này càng nhiều càng tốt, để các bạn có thể có thêm cái nhìn về vấn đề này khi xem video của tôi.
Trong các biểu đồ mạnh, Năng Lượng Hổ Trợ về cơ bản là yếu tố kiểm soát Năng Lượng Ưu Thế, và yếu tố sinh ra Năng Lượng Hổ Trợ có thể trở thành Năng Lượng Hổ Trợ phụ, trở thành một phần của năng lượng tích cực. Đây là các nguyên tắc chính, nhưng chúng ta cần xem xét cấu trúc của từng biểu đồ chi tiết để thực sự tìm ra các yếu tố mà biểu đồ cần.
Lần tới, chúng ta sẽ thảo luận về Năng Lượng Hổ Trợ trong các biểu đồ yếu, vì vậy hãy cố gắng xác định xem biểu đồ của bạn là mạnh hay yếu và tìm Năng Lượng Hổ Trợ.