Dịch vụ xem ngày

XEM NGÀY KHAI TRƯƠNG

XEM NGÀY KHAI TRƯƠNG

Ngày khai trương là chuyện đại sự trong đời, nếu lựa chọn ngày không đúng thì thật là tự mình gây khó khăn cho mình

Chi tiết
XEM NGÀY CHUYỆN ĐẠI SỰ

XEM NGÀY CHUYỆN ĐẠI SỰ

Đâu phải ngẫu nhiên mà Tào Tháo có một câu nói kinh điển: Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ. Vợ bảo sao cứ làm ngược lại, ắt sẽ thành công.

Chi tiết
XEM NGÀY ĐỂ KHAI VẬN

XEM NGÀY ĐỂ KHAI VẬN

Khai vận là gì: Khai vận là vận dụng thời gian nâng cao hiệu quả phong thủy cho mỗi cá nhân, nơi làm việc, nhà ở từ đó chuyển hung hóa cát

Chi tiết
XEM NGÀY KÝ HỢP ĐỒNG

XEM NGÀY KÝ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng kinh tế (HĐKT) là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình. Đây là khái niệm...

Chi tiết
XEM NGÀY HÔN NHÂN, ĐÁM CƯỚI

XEM NGÀY HÔN NHÂN, ĐÁM CƯỚI

Đám cưới là khi các cặp đôi trai gái quyết định lấy nhau để đi đến hôn nhân. Để tổ chức một đám cưới trọn vẹn thì ông cha ta thường xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng để chọn được ngày kết hôn đẹp nhất. Có thể nói đây là một tục lệ tốt đẹp xuyên suốt từ ngàn xưa đến nay của dân tộc ta. Bởi lẽ cưới hỏi là một dấu mốc, bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của...

Chi tiết
XEM NGÀY KHỞI CÔNG

XEM NGÀY KHỞI CÔNG

Việc chọn ngày tốt khởi công trước hết phải chọn ngày hợp với tuổi gia chủ. Tránh những ngày xấu phạm bách kỵ như Dương công kỵ, Sát chủ, Thọ tử, Tam nương, Nguyệt kỵ... Sau đó chọn các ngày có Trực và nhiều Sao cát tinh phù hợp với từng công việc cụ thể.

Chi tiết