Tư vấn mệnh lý

TƯ VẤN BÁT TỰ HÀ LẠC

"Bát tự" là "tám chữ", đó là:

  • Can, chi của năm sinh
  • Can, chi của tháng sinh
  • Can, chi của ngày sinh
  • Can, chi của giờ sinh.

"Hà Lạc" là gọi tắt của Hà đồ và Lạc thư.

Đối tượng dự trắc

Mệnh vận của người (tương tự như Tử viTử Bình)

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu cần được hổ trợ, tư vấn

  • Phong Thủy Nguyên Thông
  • 59 Cộng Hòa, phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM - Phone: (028) 3620 1384 - Hotline: 098 1178 617
  • Email: hogiatraquan@gmail.com
  • Website: thuatphongthuy.vn