Tư vấn mệnh lý

BÁT TỰ DÙNG ĐỂ LÀM GÌ

Bát Tự có lý luận sáng rõ, cơ bản nắm rõ đại cục hơn Tử vi Đẩu số, do đó chuyên dùng để dự trắc cách cục cao thấp của con người, do vậy muốn biết vận mệnh cả đời thì dùng tứ trụ học, muốn biết chi tiết biến động theo từng năm thì dùng Tử vi Đẩu số

Quan trọng nhất của Bát Tự là tìm thấy dụng thần, các thứ khác như nạp âm, thần sát là phụ trợ

Dùng dụng thần để điều chỉnh cách cục Bát Tự, ngũ hành lưu thông & cân bằng

Lưu ý phương pháp lấy dụng thần dường như không có tiêu chuẩn hoặc quy tắc nhất định, mà tùy vào khả năng kinh nghiệm luận mệnh phong phú & yếu quyết phán đoán tinh thông của người dụng Bát Tự