Tin tức

Phân Tích Phong Thủy: Hướng Nhà Mang Lại Sự Giàu Có và Thịnh Vượng Trong 20 Năm Tới (2023-2043)

Theo chuyên gia phong thủy Nguyên Thông (Nguyên Thông Quán). Huyền không phi tinh vận 9 sẽ bắt đầu từ tháng 02/2024

Những ngôi nhà có hướng nào, sẽ giúp khách hàng mua nhà giàu có, thịnh vượng, hạnh phúc trong 20 năm tới, từ 2024-2043

Người có Tuổi thuộc Đông Tứ Trạch (mang cung phi Khảm, Chấn, Tốn, Ly)

Nhà hướng Bắc, Tọa Nam

Nhà hướng Bắc 1 (Nhâm) (337.50 – 352.50)

Nhà hướng Bắc 2 (Tý) (352.50 – 7.50)

Nhà hướng Bắc 3 (Quý) (7.50 – 22.50)

Tóm lại, nhà hướng Bắc là ngôi nhà ưu tiên dành cho người Đông Tứ Trạch khi mua nhà trong 20 năm tới

Nhà hướng Đông, Tọa Tây

Nhà hướng Đông 2 (Mão) (82.50  – 97.50 )

Nhà hướng Đông 3 (Ất) (97.50  – 112.50 )

Nhà hướng Đông Nam, Tọa Tây Bắc

Nhà Đông Nam 1 (Thìn) (112.50  – 127.50 )

Nhà hướng Nam tọa Bắc

Nhà hướng Nam 1 (Bính) (157.50  – 172.50 )

Nhà hướng Nam 2 (Ngọ) (172.50  – 185.50 )

Nhà hướng Nam 3 (Đinh) (185.50  – 202.50 )

Người có Tuổi thuộc Tây Tứ Trạch (mang cung phi Cấn, Khôn, Đoàn, Càn)

Nhà hướng Đông Bắc tọa Tây Nam

Nhà hướng Đông Bắc 2 (Cấn) (37.50  – 52.50 )

Nhà hướng Đông Bắc 3 (Dần) (52.500 – 67.500 )

Nhà hướng Tây tọa Đông

Nhà hướng Tây 1 (Canh) (247.50 – 262.50)

Nhà hướng Tây Bắc tọa Đông Nam

Nhà hướng Tây Bắc 2 (Càn) (307.50  – 322.50 )

Nhà hướng Tây Bắc 3 (Hợi) (322.50  – 337.50 )

Nhà hướng Tây Nam tọa Đông Bắc

Nhà hướng Tây Nam 2 (Khôn) (217.50  – 232.50 )

Nhà hướng Tây Nam 3 (Thân) (217.50  – 247.50 )

Tìm mua nhà thành phố, hãy liên hệ Nguyên Thông Quán, Hotline: 0981178617 để được tư vấn miễn phí khi mua nhà.