Dịch vụ xem ngày

XEM NGÀY KÝ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng kinh tế (HĐKT) là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình. Đây là khái niệm được quy định trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 trước đây, hiện nay không có văn bản nào quy định cụ thể về khái niệm cũng như đặc điểm của loại hợp đồng này.

Tại sao khi ký hợp đồng kinh tế lại phải chọn ngày tốt, là vì hợp đồng kinh tế là rất quan trọng đối với bản thân doanh nghiệp và cá nhân đại diện ký hợp đồng

Phàm làm việc gì cũng cần có yếu tố may mắn mới thành công, chọn ngày ký hợp đồng tốt là cơ bản đã được yếu tố thiên thời, một trong 03 yếu tố quyết định sự thành công

Bàn về việc này, thì sau nhiều năm nghiên cứu phong thủy, Phong Thủy Sư Nguyên Thông đã rút ra kinh nghiệm thực tiễn thông qua tốt kết rất nhiều hợp đồng thành công của khách hàng

Nhớ nhé, hãy chọn ngày ký hợp đồng thật tốt để đảm bảo thực hiện hợp đồng  hãy liên hệ với chúng tôi

  • Phong Thủy Nguyên Thông
  • 59 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM - Phone: (028) 3620 1384 - Hotline: 098 1178 617
  • Email: hogiatraquan@gmail.com
  • Website: thuatphongthuy.vn