Đặt tên phong thủy

THAY TÊN ĐỔI VẬN

Trước hết, phân tích tốt xấu của họ tên không chỉ chú trọng âm, hình, ý, mà còn phải chú trọng phân tích số lý của họ tên.

Họ tên ảnh hương đến vận mệnh chính là dựa vào uy lực của số lý.

Người xưa thường nói thiên số, định số, có người luôn nỗ lực cố gắng nhưng không thể thành công, còn có người gặp vận nguy vì tên họ của họ có thể không tốt.

Tên của con người không chỉ là ký hiệu để xưng hô đơn giản, mà còn có ảnh hưởng nhất định đến tâm tư, sự nghiệp, vận khí, hôn nhân, sức khỏe

Người có thông tin số lý từ tên họ hung thì thường ôm yếu, gặp nghịch cảnh, gian khó, hôn nhân đổ vỡ, bôn ba đây dó, làm nhiều hưởng ít

Số lý của tên họ lấy nhân cách chủ vận, tòng cách hậu vận làm hạt nhân.

Nhân cách có ảnh hưởng đến cả đời người, tổng cách có tác dụng đối với những nam giữa và cuốỉ đời.

Ngoại cách phụ vận đại diện cho thế giói bên ngoài, địa cách tiền vận chỉ đời người trước 36 tuổi. Do đó người có sô' lý nhân cách, địa cách, tổng cách không tốt thì cuộc sông khó tránh khỏi việc găp nhũng điều không thuận lợi hoặc gặp nhiều tai ương, trong lòng bất an.

Thứ hai, phân tích tốt xấu của họ tên nên chú trọng phân tích theo Ngũ hành, cũng chính là xem danh" và thực có phù hợp không. Danh thực có tương hợp thì mới may mắn. Theo như quan sát, nghiên cứu, kiểm chứng nhiều năm cho thấy, nhiều người không may có thông tin số lý trong tên họ không tốt. chính là vì tên này không phù hợp với thực của người đó mà bị phạm vào kỵ tiên thiên Ngũ hành.

Người hợp với tiên thiên Ngũ hành thì may mắn, tên không phù hợp tiên thiên Ngũ hành thì có thể gặp họa.

Tên hợp với Bát tự có thể thay đổi được vận mệnh tiên thiên, làm cho mệnh không tốt như thêm than vào tuyết, làm cho mệnh tốt lên, tôn không hợp với Bát tự thì dù là mệnh tốt cũng bị xấu đi phần nào, mệnh không tốt thì càng xấu hơn.

Có câu nói: Không sợ mệnh xấu, chỉ sợ đặt nhầm tên, chính là nói vể đạo lý này. Do đó dù cho vận mệnh như thế nào thì cần dùng tên phù hợp với mệnh để bù đắp hav hỗ trợ, như vậy mới có thể phú quý trường thọ suốt cuộc đời.