Đặt tên phong thủy

ĐẶT TÊN CHO CON MỚI SINH

Giá trị của một cái tên hay và vận mệnh của đứa trẻ mới sinh có mối quan hệ thân thiết lẫn nhau, làm bậc cha mẹ cái quan trọng nhất là mong muốn con cái hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, đặt cái tên tốt là bước thang đầu tiên để đứa con mới sinh đi theo đúng định hướng đó

Cố nhân cho rằng, một người muôn có sự nghiệp thì phải có 05 nhân  tính lớn: Nhất Mệnh, Nhì Vận, Tam Phong Thủy, Tứ Danh Hiệu, Ngũ Độc Thư.

Văn hóa Phương Đông và Việt Nam  vốn có “văn hóa danh”, học thuyết Nho giáo giữ vai trò chủ đạo trong lịch sử tư tưởng mấv nghìn năm và được gọi là “quốc giáo", vì vậy do truvền thông lịch sử và bối cảnh văn hóa nên người Phương Đông đặc biệt coi trọng họ tên cùa mình;

Nhà hiền triết cổ đại Quân Văn Tử nói: “Hình dĩ định danh, danh dĩ đinh sự, sự dĩ nghiêm danh", tức là khi quan sát, phân biệt sự vật, nhân vật thì phải đặt tên cho nó, sau đó mới có thể thành sự được, còn sự thành bại được mất của sự việc lại có the kiêm nghiệm dược danh. Thòi cố’ còn có một càu nối nổi tiếng: “Hữu kỳ danh tốt hữu kỳ thực, danh thực chi bảo dã", nghĩa là: Dấu hiệu nhất định đại diện cho một sự vật nào đó, có sự thì sẽ sinh ra dấu hiệu dại diện cho nó. tức là tên gọi, Ngược lại từ dấu hiệu hoặc tên gọi cũng có thể hiểu được nội dung và đặc trưng của sự vật đó.

Từ đó có thể thấy, con người luôn cho rằng tên gọi và vận mệnh của một con người có mối quan hệ mật thiết với nhau. Từ xưa đến nay, lúc đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời thì bố mẹ, họ hàng đã đặt tên cho con theo ước nguyện của mình, hoặc theo tiền đồ, theo sức khỏe hoặc tài vận, vì họ luôn hy vọng vào niềm tin một cái tên tốt sẽ đem lại vận tốt cho con cái.

Theo phương diện tâm lý của mọi người, thì cái tên tượng trưng cho hình tượng bề ngoài, phẩm vị, văn hóa tín ngưỡng, thậm chí là vận mệnh của một cá nhân, giống như tặng cho ngàn vàng không bằng đặt cho cái tên hay. Con người chúng ta là do cha mẹ sinh ra, tên là do cha mẹ tặng. Khi cha mẹ đặt tên cho con đã truyền đạt tâm lý văn hóa, sự lựa chọn văn hóa, tư tưởng và tinh thần nhân văn.

Từ lâu người Phương Đông và Việt Nam ta đã dùng gia phả để xếp đời, đặt tên, điều này không chỉ thể hiện tâm lý văn hóa của đời cha ông mà còn thế hiện sự kỳ vọng của liệt tổ liệt tông đối với đời sau.

Từ đó có thế thấy, dặt tên là một hành vi văn hóa. là sự nối tiếp trong hình thức quan hệ huyết thống của con người.