Giới thiệu

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

 

  • Triết lý kinh doanh : “Trí Tuệ Phương Đông, Phương pháp Phương Tây

Chúng tôi, với mục tiêu cải vận cho khách hàng, do đó sau nhiều năm nghiên cứu phong thủy chúng tôi dụng triết lý kinh doanh sau: Trí tuệ Phương Đông, Phương pháp Phương Tây; nghĩa là:

  • Chúng tôi nghiên cứu, tổng luận, thực hành, kiểm tra, đúc kết tất cả các kinh nghiệm có được từ cổ chí kiêm (nền văn minh phương Đông về Phong Thủy) để hình thành triết lý riêng của chúng tôi;

  • Chúng tôi sử dụng phương pháp thực hành, tuân thủ theo quy trình chuẩn (đạt chuẩn hệ thống) để có kết quả phong thủy dựa trên phương pháp khoa học thực nghiệm, sử dụng các công cụ và chìa khóa theo phương pháp hiện đại, từ đó chúng tôi thiết kế các công cụ để cụ thể hóa các kiến thức phong thủy thành các ứng dụng trong thực tế.