Giới thiệu

HỒ SƠ NĂNG LỰC

 • Mục tiêu:  Nguyên Thông Quán ra đời năm 2015 với mục tiêu duy nhất: Cải vận cho khách hàng
 • Đội ngũ chuyên gia tư vấn: gồm các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn phong thủy & mệnh lý họ

Họ Tên

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm làm việc

Chức vụ đảm nhận

Chuyên gia Phong Thủy các lĩnh vực

Pháp danh: Phong Thủy Sư Thiên Cơ

 • Tốt nghiệp Đại Học

Trên 15 năm

CEO, Trưởng phòng các Công ty lớn tại Tp.HCM

Phong Thủy sư:

Chuyên gia các bộ môn:

Hình Thế, Bát Trạch, Huyền không Vô Thường, Huyền không Đại Quái, Lục pháp….

Mệnh lý:

 • Hôn nhân
 • Kinh dịch
 • Bát tự Hà lạc
 • Bát tự Tử Bình (Tứ Trụ)
 • Xem Chỉ Tay
 • Tử vi đẩu số
 • Xem ngày
 • Danh tánh học

Khác:

 • Phong thủy cải vận
 • Phong thủy Tết
 • Chữ ký Phong Thủy

Hình cá nhân

 • Chuyên ngành: Kinh tế

 

Họ Tên

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm làm việc

Chức vụ đảm nhận

Chuyên gia Phong Thủy các lĩnh vực

Pháp danh: Phong Thủy Sư Nguyên Thông

 • Tốt nghiệp Đại Học

Trên 15 năm

10 năm làm chuyên gia phong thủy

Phong Thủy sư:

Chuyên gia các bộ môn:

Hình Thế, Bát Trạch, Huyền không Vô Thường, Huyền không Đại Quái, Lục pháp….

Mệnh lý:

 • Hôn nhân
 • Kinh dịch
 • Bát tự Hà lạc
 • Bát tự Tử Bình (Tứ Trụ)
 • Xem Chỉ Tay
 • Tử vi đẩu số
 • Xem ngày
 • Danh tánh học

Khác:

 • Phong thủy cải vận
 • Phong thủy Tết
 • Chữ ký Phong Thủy

Hình cá nhân

 • Chuyên ngành: Kinh tế

Họ Tên

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm làm việc

Chức vụ đảm nhận

Chuyên gia Phong Thủy các lĩnh vực

Pháp danh: Phong Thủy Sư Tam Thông

 • Tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc

Trên 30 năm

CEO nhiều Công ty Thiết kế

Phong Thủy sư:

Chuyên gia các bộ môn:

Hình Thế, Bát Trạch, Huyền không Vô Thường, Huyền không Đại Quái, Lục pháp….

Mệnh lý:

 • Hôn nhân
 • Kinh dịch
 • Bát tự Hà lạc
 • Bát tự Tử Bình (Tứ Trụ)
 • Xem Chỉ Tay
 • Tử vi đẩu số
 • Xem ngày
 • Danh tánh học

Khác:

 • Phong thủy cải vận
 • Phong thủy Tết
 • Chữ ký Phong Thủy

Hình cá nhân

 • Chuyên ngành: Kinh tế

Họ Tên

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm làm việc

Chức vụ đảm nhận

Chuyên gia Phong Thủy các lĩnh vực

Pháp danh: Phong Thủy Sư Đinh Hạo

 • Tốt nghiệp Đại Học

Trên 10 năm

Chuyên viên địa chính

Chuyên viên tư vấn phong thủy

Phong Thủy sư:

Chuyên gia các bộ môn:

Hình Thế, Bát Trạch, Huyền không Vô Thường, Huyền không Đại Quái, Lục pháp….

Mệnh lý:

 • Hôn nhân
 • Kinh dịch
 • Bát tự Hà lạc
 • Bát tự Tử Bình (Tứ Trụ)
 • Xem Chỉ Tay
 • Tử vi đẩu số
 • Xem ngày
 • Danh tánh học

Khác:

 • Phong thủy cải vận
 • Phong thủy Tết
 • Chữ ký Phong Thủy

Hình cá nhân

 • Chuyên ngành: Quản lý đất đai