Báo giá

GÓI BÁO GIÁ

Tùy theo nhu cầu của (thân chủ) khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn tất cả các vấn đề phong thủy theo gói yêu cầu của khách hàng

 

Gói Cơ Bản

Gói Nâng Cao

Gói Đặc Biệt

Gói Tổng Hợp

Xem những vấn đề cơ bản:

 • Tình cảm
 • Sự nghiệp
 • Sức khỏe
 • Tư vấn phong thủy nơi ở, làm việc, cuộc đời

Xem những vấn đề nâng cao:

 • Luận quá khứ
 • Luận tương lai
 • Đi sâu về Tình cảm; lựa chọn người phối ngẫu phù hợp
 • Tư vấn về tài vận;
 • Tư vấn về sức khỏe
 • Tư vấn chỉnh sửa phong thủy phù hợp
 • Tư vấn phong thủy nơi ở, làm việc, cuộc đời

Xem những vấn đề đặc biệt

 • Luận quá khứ
 • Luận tương lai
 • Đi sâu về Tình cảm; lựa chọn người phối ngẫu phù hợp
 • Tư vấn về tài vận;
 • Tư vấn về sức khỏe
 • Tư vấn hiện trạng về hôn nhân
 • Tư vấn cải vận đặc biệt
 • Tư vấn phong thủy nơi ở, làm việc, cuộc đời

Xem những vấn đề đặc biệt

 • Tình cảm;
 • Sự nghiệp;
 • Lựa chọn cặp đôi
 • Lựa chọn hành bổ khuyết hữu dụng
 • Hướng dẫn cải vận
 • Tư vấn tổng hợp để cải vận
 • Tư vấn phong thủy nơi ở, làm việc, cuộc đời

Liên hệ: 0862659139

Liên hệ: 0862659139

Liên hệ: 0862659139

Liên hệ: 0862659139

Kết quả cam kết: 100% thỏa mãn theo yêu cầu khách hàng

 

Kết quả cam kết: 100% thỏa mãn theo yêu cầu khách hàng

 

 

Kết quả cam kết: 100% thỏa mãn theo yêu cầu khách hàng

 

Kết quả cam kết: 100% thỏa mãn theo yêu cầu khách hàng