Chữ ký phong thủy

TƯ VẤN CHỮ KÝ PHONG THỦY

 1. Chữ ký phong thủy cho người mệnh Kim

 • Nên: Người mang mệnh Kim khi ký tên nên lấy hình tròn, hay những đường nét tròn làm chủ đạo cho tổng thể chữ ký của mình. Bởi lẽ theo phong thủy, Kim là kim loại, có tính chất sắc, nhọn, thô cứng. Bởi vậy để dung hòa và giảm bớt tính thô cứng đăc trưng, người mệnh Kim nên sử dụng các nét tròn, uốn cong.
 • Không nên: Đồng nghĩa với đó, người mệnh Kim nên tránh các nét ký nhọn, gấp khúc

 1. Chữ ký phong thủy cho người mệnh Mộc
 • Nên: Người mệnh Mộc nên chọn nét dài và cao nhưng phần đầu phải tròn, chữ ký nên rộng và thoáng
 • Không nên: Lưu ý rằng những người mệnh Mộc nên đặc biệt kỵ các nét ký có hình tròn, và sắc nhọn.

 1. Chữ ký phong thủy người mệnh Thủy
 • Nên: Những người mang mệnh Thủy khi ký nên có những nét uốn lượn sóng, hay hình bán nguyệt.
 • Không nên: Người mệnh Thủy cực kỵ các nét hình vuông góc như hình vuông hay hình chữ nhật.

 1. Chữ ký phong thủy cho người mệnh Hỏa
 • Nên: Có một điểm khác biệt đối với người có mệnh Hỏa là họ có rất nhiều lợi thế khi chọn chữ ký phong thủy. Tuy nhiên những người mệnh này nên sử dụng nhiều nét sắc nhọn và các hình không theo quy tắc nào.
 • Không nên: Tuy không phải quá kị nhưng người mệnh Hỏa nên tránh sử dụng quá nhiều các nét lượn sóng, và dạng hình bán nguyệt.

5. Chữ ký phong thủy người mệnh Thổ

 • Mệnh Thổ là mệnh có tỉ lệ người thành đạt cao nhất trong 5 mệnh tại Việt Nam. Chữ ký phong thủy cho mệnh này nên là các nét hình vuông và chữ nhật nằm theo chiều dài là thích hợp nhất.
 • Người mệnh Thổ nên tạo cho mình các mẫu chữ ký trông vững vàng, chắc chắn, rõ ràng, ổn định.